Dansk Selskab for Neurovidenskab har modtaget en bevilling fra Lundbeckfonden til scholarstipendier for medicinstuderende. Ans√łg her