Dansk Selskab for Neurovidenskab har modtaget en bevilling fra Lundbeckfonden til scholarstipendier. Opslag med vilkår og og ansøgningsfrister kommer snarest