Menu

DSfN-Lundbeckfond Scholar-stipends

DSfN-LundbeckFond Scholarstipendier for Medicinstuderende

Dansk Selskab for Neurovidenskab har modtaget en bevilling fra Lundbeckfonden til scholarstipendier for medicinstuderende. Stipendierne tildeles for 6 eller 12 måneder og er på henholdsvis 70.000 eller 140.000 DKK.

Stipendiet vil give medicinstuderende mulighed for i op til 1 år at arbejde dedikeret med neuroforskning og herved få unik kendskab til aktive forskningsmiljøer i Danmark.

Der kan søges bredt indenfor Neurovidenskab til et forskningsprojekt af 6-12 mdr. varighed.

Stipendiat kan søges af en medicinstuderende ved et dansk universitet som i samarbejde med vejleder/forsker definere et forskningsprojekt, som projektet udføres ved en dansk forskningsinstitution.

Det forventes at den succesfulde medicinstuderende i løbet af stipendiat-perioden vil få indsigt i processerne der indgår i projekt design, ansøgning, praktisk arbejde, fejlfinding, forberedelse af manuskript, og ved periodens afslutning laver afrapportering til Lundbeckfonden.

Ansøgningen kan være på dansk eller engelsk og skal indholde:

  1. Ansøgningsskema med budget (downloades DSFN_LF_Scholarstipends)
  2. Mentor CV (1 A4 side)
  3. Student CV (1 A4 side)
  4. Projektbeskrivelsen (max 2400 ord ~ 5 sider, eksl. tabeller, figurtekst og referencer). Følgende skal indgå (1) baggrund, (2) hypoteser, (3) forsøg, (4) metoder, (5) tidsplan.
  5. Ansøgningen skal indsendes til danskselskabforneurovidenskab@gmail.com som én samlet pdf-fil.

Ansøgningsfrist:
Løbende

Svar kan forventes 4 uger efter indsendelse

Spørgsmål bedes rettes til danskselskabforneurovidenskab@gmail.com

Ansøgningerne vurderes af bedømmelsesudvalg bestående af 3 medlemmer fra DSfN bestyrelse, der er tilknyttet et sundhedsvidenskabeligt fakultet ved et dansk universitet. Der kan i bedømmelsesvalget ikke indgå to medlemmer fra samme sundhedsvidenskabelige fakultet. Udvalget vœlger en formand ved første møde. Bevilling af stipendium betinges af enighed mellem bedømmelsesudvalgets medlemmer.