Menu

DEADLINE 1. MAY 2020

Dansk Selskab for Neurovidenskab har modtaget en bevilling fra Lundbeckfonden til uddeling af et antal scholarstipendier for studerende indenfor de naturvidenskabelige områder. Stipendierne (inkl. drift) tildeles for 6 eller 12 måneder og er på henholdsvis 70.000 eller 140.000 DKK.

Stipendiet vil give den studerende mulighed for i op til 1 år, at arbejde dedikeret med neurovidenskabelig forskning og herved få unik kendskab til aktive forskningsmiljøer i Danmark.

Der kan søges til neurovidenskabelige forskningsprojekter indenfor basal neurovidenskab eller klinisk neurovidenskab. Ved ansøgninger indenfor klinisk neurovidenskab vil projekter med en translationel tilgang blive foretrukket.

Stipendium søges af en forsker ved et dansk universitet til en navngiven studerende som i samarbejde med vejleder/forsker definerer et forskningsprojekt, projektet udføres ved en dansk forskningsinstitution.

Det forventes at den studerende i løbet af stipendiat-perioden vil få indsigt i processerne der indgår i projekt design, ansøgning, praktisk arbejde, fejlfinding, forberedelse af manuskript, og ved periodens afslutning laver afrapportering til Dansk Selskab for Neurovidenskab.

Ansøgningen kan være på dansk eller engelsk og skal indholde:

  • Ansøgningsskema ⬇︎
  • Mentor CV (1 A4 side)
  • Student CV (1 A4 side)
  • En kort projektbeskrivelse (max 2 sider (~ 800 ord), eksl. tabeller, figurtekst og referencer). Følgende skal indgå (1) baggrund, (2) hypoteser, (3) forsøg, (4) metoder, (5) tidsplan (6) redegørelse for den studerende rolle og opgaver

Ansøgningen skal indsendes til danskselskabforneurovidenskab@gmail.com som én samlet pdf-fil.