Menu
Aarhus – Neuroscience Day 2019
08:30 to 17:00 - 13th May 2019
Søauditorierne, Vennelyst Boulevard Get directions

Mandag d. 13. maj afholder NeuroCampus Aarhus den årlige Neuroscience Day i Søauditorierne på Aarhus Universitet, hvor omkring 450 forskere fra basal og klinisk forskning, inviterede speakers og repræsentanter for fonde og interesseorganisationer fra mange forskellige discipliner mødes for at præsentere og diskutere deres projekter og mulige samarbejder på tværs af faggrænser, fakulteter og organisationer.

NeuroCampus Aarhus dækker emnemæssigt en bred pallette af forskellige kompetencer spændende fra økonomi og engineering over nanotekologi, strukturel biologi, cellebiologi, translationel neurovidenskab, neurogenetik og klinisk neuroforskning til psykologi og rehabilitering (www.neurocampus.au.dk).

 

Dette års fokus for Neuroscience Day er “Protein aggregation in brain diseases” under overskriften: Brain Jam.

Dagens præsentationer dækker: A-synucleinopathies, A-beta and Tau diseases, og andre protein aggregation-disorders.

 

Keynote speakers

2018 Brain Prize Winner Prof. Michel Goedert

Prof Jørgen E. Nielsen, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Prof Gitte Moos, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

 

Nærmere info om program, speakers, tilmelding, mm opdateres løbende her: http://neurocampus.au.dk/neuroscience-day/neuroscience-day-2019/

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 23. april 2019.

 

Begivenheden annonceres i samarbejde med The Brain Prize, der uddeler vedrens største peronlige pris indenfor neuroforskning pålydende 1 mio EUR, og ligesom sidste år forventer vi bred mediedækning.

Neuroscience Day er en unik mulighed for at få indblik i, hvad der rør sig inden for neuroscience-relateret forskning på Aarhus Universitet og Universitetshospital og tilknyttede afdelinger.

Organizer

Export

Location

Share our event